Források

Magyar Repüléstörténeti Társaság Iljusin Il-14-es kiadványa, Wikipédia cikkei, és Zsaludek Endre több évtizedes kutatási anyaga.